Bảng giá in bao lì xì

BẢNG GIÁ IN BAO LÌ XÌ GIẤY COUCHE 

Kích thước: 8x16cm (nắp 2,5cm)
Giấy: Couche 150gsm
In: Nhiều màu
Gia công: Bế dán thành phẩm 
Số lượng Đơn giá Thành tiền Thời gian
100 cái 5.000đ 500.000đ 1 ngày
200 cái 3.500đ 700.000đ 1 ngày
300 cái 2.500đ 750.000đ 1 ngày
500 cái 1.600đ 800.000đ 2 ngày
1.000 cái 1.300đ 1.300.000đ 2 ngày
2.000 cái 900đ 1.800.000đ 2 ngày
3.000 cái 820đ 2.460.000đ 3 ngày
4.000 cái 750đ 2.920.000đ 3 ngày
5.000 cái 650đ 3.250.000đ 3 ngày
10.000 cái 480đ 4.800.000đ 3 ngày

 

 

 

BẢNG GIÁ IN BAO LÌ XÌ GIẤY KRAFT

Kích thước: 8x16cm (nắp 2,5cm)
Giấy: Kraft 120gsm
In: Nhiều màu
Gia công: Bế dán thành phẩm 
Số lượng Đơn giá Thành tiền Thời gian
100 cái 7.000đ 700.000đ 1 ngày
200 cái 4.200đ 840.000đ 1 ngày
300 cái 3.100đ 930.000đ 1 ngày
500 cái 2.600đ 1.300.000đ 2 ngày
1.000 cái 1.900đ 1.900.000đ 2 ngày
2.000 cái 1.300đ 2.600.000đ 2 ngày
3.000 cái 1.100đ 3.300.000đ 2 ngày